Logo-ontwerp TTiB

In opdracht van OTIB en OOM een overkoepelende projectstijl ontwikkelen voor de Platforms Arbeidsmarktmobiliteit Techniek. Projectnaam: Technisch Talent in Beweging (TTiB)
Initiatief is gestopt voordat het zou worden uitgebouwd naar drie regionale initiatieven.

Werkzaamheden: Ontwerpen van een logo en een eigen projectstijl
Opdrachtgever: OTIB