Eric Kentie

Eric Kentie

Een creatief mensenmens en conceptueel denker. Een optimistische doener die het perfecte beeld vindt bij elk woord en concept.

“Ik geloof in klein en flexibel en ik werk met de besten in vorm, woord, beeld en techniek. Ieder z’n vak en ik mijn netwerk. Zo ben ik steeds de spil binnen een team waarin verschillende disciplines samenkomen. Gezamenlijk maken we de mooiste dingen en gaan wij voor het beste resultaat. Het verplaatsen in de opdrachtgever en het regisseren en realiseren van alle soorten communicatieprojecten van concept tot levering is helemaal aan mij besteedt. We bedenken én maken het, altijd met aandacht voor de praktische kanten van een project. Rationeel zonder dat de creativiteit er onder leidt. Op deze manier halen we het maximale resultaat uit het beschikbare budget.”